Tyyppiarvo esittelee Data Science -päivän panelistit

Joni Oksanen 2016-04-26 3 min read

Moodi ry järjestää tilastotieteen opiskelijoille alan tulevaisuutta käsittelevän Data Science 2016 -päivän perjantaina 27.5.2016. Tapahtumaan on kutsuttu paikalle edustajia yritysmaailmasta, yliopistosta ja tutkimuslaitoksista. Data Science 2016 -päivän teema on nimensä mukaisesti data science nykypäivän ilmiönä. Päivän tarkoituksena on välittää nykyaikaista alan tietoa ja osaamista opiskelijoille.

Päiväohjelma järjestetään Helsingin yliopiston Social och kommunalhögskolanin Festsalissa (Snellmaninkatu 12). Päivän aikana järjestetään kovatasoinen tilastotiedeaiheinen paneelikeskustelu, jonka osallistujat ovat alan asiantuntijoita. Lisää Data Science -päivästä


Pasi Piela toimii Tilastokeskuksen kehittämispäällikkönä. Lisäksi hän on kansainvälisen Europaan tilastojärjestelmän Big data -työryhmän jäsen.

Pielalla on laaja kokemus eri tilastotieteen osa-alueilta. Pitkän kansainvälisesti suuntautuneen uransa aikana hän on toiminut vierailevana tutkijana Southamptonin yliopistossa ja ollut mukana Eurostatin Luxemburgissa sijaitsevassa Eurostatin tutkimusyksikössä. Tällä hetkellä Piela keskittyy keskittyy big data –haasteisiin ja paikkatietomenetelmien kehittämiseen.

Piela täyttää Data science -päivän aattona 40 vuotta. Vappuna hänellä tulee kuluneeksi 17 vuotta Tilastokeskukseen saapumisesta.


Samu Mäntyniemi on monitieteisen riskianalyysin professori Helsingin yliopistossa, Ympäristötieteiden laitoksessa. Mäntyniemi kuuluu myös kalatalouden ja ympäristöriskien tutkimusryhmään (FEM-group), jossa hän ohjaa bayesilaisten menetelmien käyttöä. Hänen oma tutkimuksensa käsittelee Bayes-päättelyä ympäristöongelmien kontekstissa.

Mäntyniemen mukaan eräs kohokohta hänen tilastotieteellisellä urallaan oli, kun hän aikoinaan oivalsi, kuinka yksilöllinen vaihtelu kalojen todennäköisyydessä joutua pyydyykseen voidaan huomioida kalakantojen arvioinnissa.


Pauliina Ilmonen toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Hän on toiminut matematiikan ja tilastotieteen opettajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä tutkijana belgialaisessa Universite libre de Bruxelles -yliopistossa European Centre for ECARES tutkimusyksikössä.

Ilmosen tutkimuksessa pääpaino on matemaattisessa tilastotieteessä. Häntä kiinnostavat erityisesti robustit monimuuttujamenetelmät, invarianttien koordinaattien valinta, kompleksiarvoiset muuttujat ja moniulotteiset ääriarvot. Ilmonen myöskin mainitsee pitävänsä matematiikasta ja matriiseista, erityisesti positiivisesti definiiteistä matriiseista.


Eija-Leena Koponen valmistui 2012 Helsingin yliopistosta yhteiskuntatilastotieteen-erikoistumislinjalta ja toimii nykyään yrittäjänä. Hän on aiemmin työskennellyt työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Accenturella. Koponen myös opettaa tilastotiedettä peruskäsitteistä faktorianalyysin saloihin. Yrittäjänä hän tekee data-analyysejä ja selvitystöitä kokonaisina toimeksiantoina tai osana isompia projekteja. Hän sanoo pyrkivänsä löytämään datan avulla vastauksen käsillä olevaan kysymykseen ja nostamaan esille tarinan numeroiden takana.

Lisäksi Koponen on toiminut Moodin puheenjohtaja vuonna 2009. Hän kirjoitti maaliskuussa Tyyppiarvon työelämäblogiin tilastotieteilijöiden työmahdollisuuksista ja palkkauksesta.

Koposen tilastotieteellisen uran jälkikäteen tarkasteltuna hauskimpia sattumia on oma gradutyö, joka meinasi epäonnistua täydellisesti.

- Aiheeni oli lukukausimaksukokeilu. Aaltoon ei tullutkaan kuin yksi maksava opiskelija ja minun piti tehdä niille kyselytutkimus. Tässä ammatissa kaikki on vähän tuuripeliä, eikä dataan, datan saatavuuteen tai mihinkään voi oikein luottaa.


Kimmo Vehkalahti on soveltavan tilastotieteen dosentti ja työskentelee yliopistonlehtorina sosiaalitieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa. Hän kuvailee tilastollisten menetelmien opettamisen eri alojen opiskelijoille ja tutkijoille olleen hänen opettajanuransa “punainen lanka”.

Vehkalahden osaamisalueita ovat erityisesti yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen mittaus, tilastolliset monimuuttujamenetelmät sekä tilastollinen tietojenkäsittely ja moniulotteisten aineistojen visualisointi.

Vehkalahden Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen -kurssi on myös poikinut Suomen ensimmäisen tilastotieteen MOOC-kurssin, joka on kerännyt paljon positiivista huomiota.


Ville Hyvönen on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Hyvönen valmistui Helsingin yliopistosta tilastollisen koneoppimisen linjalta joulukuussa 2015. Hyvönen teki gradunsa satunnaisprojektiopuiden käytöstä approksimatiiviseen lähimmän naapurin etsintään.

Tällä hetkellä hän tutkii toisaalta edelleen satunnaisprojektiopuita ja toisaalta probabilistinen ohjelmointi eli (bayesiläisten) tilastollisten mallien automaattinen estimointi. Erityisesti Hyvönen kehittää Variational Bayes -algoritmeja mallien estimointiin.


Nykyaikaista tilastotiedettä käsittelevä paneelikeskustelu on osa Data Science -päivää. Paneelikeskustelu alkaa klo 13:10.