Kuu kiurusta kesään... vai onko sittenkään?

Rixu 2016-03-30 2 min read

Kuu kiurusta kesään.

Puoli kuuta peipposesta,

västäräkistä vähäsen,

pääskystä ei päivääkään.

Tuttu sananlasku antaa ennusteen kesän alkamisesta. Mutta onko todella niin, että kiurusta on kuu kesään, peiposta puoli kuuta, västäräkistä vähäsen ja pääskystä ei päivääkään? Tässä jutussa asiaa analysoidaan tilastollisesti.

Sananlaskun todenperäisyyttä nykyaikana voidaan tarkastella vertaamalla lintuharrastajan ensihavaintoja eri lintulajeista Ilmatieteenlaitoksen tilastoon termisen kesän alkamisesta. Yllekirjoittanut on tehnyt havaintoja vuosina 2010-2015 retkillä pääkaupunkiseudun ja etelärannikon alueella.

Seuraava graafi kertoo, paljonko aikaa on jokaisena vuonna kulunut ensimmäisestä havainnosta termisen kesän alkuun. Havainnoksi kelpaa joko näkö- tai kuulohavainto. Yleensä näistä lajeista saadaan molemmat samanaikaisesti.

On selvää, että vaikka kiuru ja kuu ovat mukavassa alkusoinnillisessa suhteessa, ei lintua voi pitää kummoisena ennustajana. Peipponen on havainnoissa selkeästi puolikuuta edellä ja Västäräkistäkin näyttää kuluvan yleensä enemmän aikaa kesään, kuin vähäsen.

On myös huomioitava, että vaikka tervapääsky näyttäisi pääskyn osalta täyttävän ennustuksen oikein, ei se ole oikeasti pääsky vaan kiitäjä. Sen saapuminen pitkältä muuttomatkalta ei ole riippuvainen Suomen sääolosuhteista, talven pituudesta tai kevään aikaisuudesta/myöhästymisestä, vaan muuttomatkan aikana kohdalle osuneista olosuhteista.

Tervapääsky ei ole pääsky, vaan kiitäjä. Lähde: Wikimedia Commons.

Datan keruu ei ole ollut täysin vertailukelpoista eri vuosien välillä: havainnot eivät ole täysin sattumanvaraisia, sillä retkeily ajoittuu todennäköisimmin tietyille päiville (viikonloput), jolloin lajien havaitseminen on todennäköisempää kuin esimerkiksi työpäivinä.

Kyseessä olevat lintulajit ovat kuitenkin sellaisia, joita datan kerännyt lintuharrastaja näkee kotipihallaan tai lähes päivittäisten kävelyreittinsä varrella (peltolaji kiuru, vesistön lähellä viihtyvä haarapääsky). Tässä tehdyt lajien ensihavainnot noudattavat yleisesti varsin hyvin myös valtakunnalliseen Tiira-lintuhavaintotietokantaan ilmoitettuja havaintoja samalta alueelta.

Vanha loru ei siis ole tilatollisesti pätevä. Parempi loru olisikin:

Kuu lapasorsasta kesään,

puoli kuuta kivitaskusta, lirosta vähäsen,

tervapääskystä ei päivääkään.